Privacy Verklaring

Algemene privacyverklaring MM Productions

Deze privacyverklaring is van toepassing op als eenmanszaak ingeschreven MM Productions met daarbij ingeschreven handelsnamen.

MM Productions, gevestigd aan Burgemeester Stronkhorststraat 16 Sappemeer

9602AA Hoogezand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://mmproductions.media

Burgemeester Stronkhorststraat 16 Sappemeer

Martijn Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van MM Productions Hij/zij is te bereiken via martijn@mmproductions.media

Persoonsgegevens die wij verwerken

MM Productions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (indien ingelogd)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mmproductions.media, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wel doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

MM Productions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– MM Productions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MM Productions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MM Productions) tussen zit.

MM Productions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Moneybird -> boekhouding

Mollie -> betalingen

Rcur -> betalingen en SEPA incasso

Apple -> contactgegevens, notities, cloud storage, agenda & algemene software

WhatsApp -> communicatie

Google analytics -> anonieme statistieken website of applicatie gebruik

Spark -> e-mail

Transip -> hosting websites en email klanten

Savvii -> hosting websites

Mailchimp -> nieuwsbrieven

Google -> cloud storage documenten, contactgegevens, website informatie, formulieren, reclame campagnes en algemene zaken.

Facebook -> online communicatie

Instagram-> online communicatie

Twitter -> online communicatie

Google+-> online communicatie

Google Mijn Bedrijf -> online communicatie

WordPress (inclusief plugin-ins) van derden: CMS websites en evnetuele aanvullende functionaliteiten middels kwaliteit plug-ins

Belco -> telefonie & berichtenverkeer

Things3 -> project planning

Trello -> project planning

KNAB -> betalingen/bank

ABN AMRO –> betalingen/bank

Datumprikker -> afspraken met klanten

Showwwcase -> presentatie projecten

Dropbox -> cloud storage en presentatie projecten

Filezilla -> FTP toegang servers

MyParcel -> pakketten verzenden

In alle gevallen wisselen wij alleen gegevens uit met 3de partijen indien dit noodzakelijk is voor een correcte verwerking van uw bestelling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MM Productions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia  > Zolang als nodig of tot verzoek om verwijdering > contact opnemen (persoonlijk)                       

Adres > Zolang als nodig of tot verzoek om verwijdering > contact opnemen (persoonlijk)

Delen van persoonsgegevens met derden

MM Productions verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MM Productions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MM Productions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MM Productions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mmproductions.media.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MM Productions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MM Productions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mmproductions.media